In gesprek met Schiedammers

De laatste jaren doen wij als gemeente extra ons best om Schiedammers te betrekken bij plannen en beslissingen over hun leefomgeving. We willen open in gesprek en samen onderzoeken wat inwoners vinden en waarom. Lokale democratie is immers geen eenrichtingsverkeer vinden wij. Dit doen we met een nieuw programma: ‘Samenwerken in Schiedam’. Op deze website vind je hier meer informatie over.